UnicornQuest

In 2021 was Europa getuige van de geboorte van 85 “Unicorns”, nieuwe technologiebedrijven met een waarde van $ 1 miljard of meer. Helaas waren veel van hen gedwongen Europa te verlaten, een enorm verlies in termen van banen, intellectueel eigendom en braindrain.

JRC 2022-rapport “Op zoek naar EU-unicorns”, wordt beschreven dat deze trend doorzet, met bedrijven zoals Just Eat, Skype, Transferwise of UiPath (onder andere 40), van oorsprong Europees, die nu duizenden banen bieden en miljarden investeringen doen vanuit hun hoofdkantoor buiten Europa.

Projectregio’s ervaren deze uittocht van to-be-unicorn start-ups ook en moeten maatregelen nemen om de grote Unicorn Hubs in de hoofdsteden van de EU en de VS te bestrijden.

Partnerregio’s willen anders zijn middels verschillende ‘kleine valleien’ die ruimte bieden om te experimenteren waarbij de lokale gemeenschap wordt gebruikt als proeftuin voor toekomstige unicorns. Deze ‘kleine valleien’ zullen soonicorns behouden en aantrekken die willen groeien volgens EU-waarden zoals de eerbiediging van mensenrechten, vrijheid, democratie en gelijkheid. Deze waarden vormen de essentiële basis om ‘valleien’ te onderscheiden van andere hubs, vooral in de VS en het Verre Oosten, waardoor strategische differentiatie ontstaat voor de regionale ‘valleien’.

Door de uitwisseling van ervaringen tussen regio’s zullen partners regionale ervaringen delen en de Harvard CASE-methode gebruiken om intercollegiale uitwisseling tot stand te brengen en het leerproces tussen partners te vergemakkelijken, in de verwachting 9 beleidsinstrumenten te verbeteren in de eerste 36 maanden van het project.

 

Partners

 • Science and Technology Park of Alentejo
 • North-West Regional Development Agency
 • Slovak Innovation and Energy Agency
 • Western Development Commission
 • Innovation & Management Centre Limited (WestBIC)
 • Business Developmnet Friesland Foundation
 • Liguria Region
 • Zemgale Planning Region
 • Pannon Business Network Association
 • Hauts-de-France Regional Council
 • EuraTechnologies
 • San Telmo Business School