CE4RT

Wat is CE4RT?

Het CE4RT project is een transnationaal samenwerkingsproject dat een netwerk van toeristische mkb’s ondersteunt in vijf Europese partnerhubs op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie en regeneratief toerisme. Dit project richt zich op toeristische mkb’s en biedt ze instrumenten om een circulaire langetermijnstrategie in hun regio te implementeren en om bij te dragen aan de blijvende veerkracht, levensvatbaarheid en concurrentiekracht van de industrie. Er zullen 80 mkb-bedrijven uit het netwerk worden gekozen om deel te nemen aan dit project. Hen wordt kennis en training geboden op basis van de specifieke behoeften en hoever men al gevorderd is op de eigen duurzame reis.

Hiervoor ontwikkelden we een reeks activiteiten, zoals trainingsseminars, mentorschap, coaching, gemeenschapsevenementen en kennismakingsreizen. Er zal bovendien een kennisbank worden opgericht en verspreid worden op verschillende platforms, niet alleen voor de deelnemende kleine en middelgrote ondernemingen binnen de toerismesector. Deze kennisbank zal ook beschikbaar worden gesteld aan alle toerismebeoefenaars in heel Europa en aan instellingen voor hoger onderwijs. Er zal een innovatieve methode worden gebruikt waarbij het concept van ‘Leaders and Learners’ wordt gebruikt waarbij 2 mkb-deelnemers uit elk deelnemend vakgebied worden gekozen om op te treden als leiders binnen de gemeenschap voor het faciliteren en implementeren van circulaire toerismepraktijken.

Belanghebbenden uit het vakgebied toerisme uit heel Europa zullen worden uitgenodigd om een virtuele conferentie bij te wonen van waaruit de resultaten van dit project kunnen worden gedeeld. Het CE4RT project stemt af op en draagt bij aan een aantal duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en doelstellingen van een reeks beleidsinitiatieven van de EU en de VN waaronder de Europese Green Deal; EU Covid 19-herstelkader; EG-actieplan voor een circulaire economie; UNWTO ALULA-kader; UNWTO-overgang naar een groene reis- en toerisme-economie.

Wat zijn de doelen van CE4RT?

 • Een peer-to-peer gerichte aanpak en kennisoverdracht ontwikkelen tussen toeristische mkb-bedrijven, consortiumpartners en het bredere Europese toerisme-ecosysteem met betrekking tot de circulaire economie en circulaire bedrijfsvoering.
 • Trainingen ontwikkelen voor toeristische mkb-bedrijven ten behoeve van het behalen van duurzaamheidscertificering en de meest haalbare en geschikte programma’s voor elke sector vinden.
 • Om toeristische mkb’s te ondersteunen bij het toepassen van innovatieve, circulaire toerismepraktijken die een door de gemeenschap geleide, holistische benadering omvatten. Dit richt zich niet alleen op de welvaart van de reisbestemming, maar ook op de mensen en de planeet zoals omschreven door de UNWTO (2021) en de doelstellingen van verschillende SDG’s.
 • De principes van de circulaire economie op korte termijn en circulair toerisme op de lange termijn integreren in de bedrijfsontwikkeling en waardeketen van het mkb in het toerisme.
 • Om toeristische mkb’s in staat te stellen hun toeristisch aanbod te promoten met behoud van het ethos, de cultuur en het erfgoed van de bestemming.
 • Een innovatieve aanpak creëren voor het monitoren van de impact (sociaal, ecologisch en economisch) van regeneratieve toerismepraktijken op toeristische bestemmingen.
 • Om de rol van de bezoeker als ambassadeur voor circulair toerisme op een bestemming te waarborgen. Dit kan door middel van de  instandhoudingsacties van het mkb zelf maar ook doordat positieve ervaringen van de gasten leiden tot positieve mond-tot-mondreclame en herhaalde bezoeken.

Structuur van de projectorganisatie

Het CE4RT project wordt gefinancierd door het programma SMP-COSME-2021-TOURISME (COVID-19 Recovery Through Sustainable Tourism Growth and SME Support). De projectactiviteiten zijn verdeeld in 6 werkpakketten (WP’s), elk met een vastgestelde reikwijdte en doelstelling.

Lijst van deelnemers:

https://ce4rt.euproject.site/smes/

Partners:

Munster Technological University, (MTU), Ireland

Rol: Project participant, Coordinator

Verantwoordelijkheden: Lead Partner WP1, Joint lead partner WP3, Lead partner WP6

 

 

Iceland Tourism Council (ITC), Iceland

 

 

Rol: Project participant, Partner

Verantwoordelijkheden: Joint lead Partner WP2

 

 

Stichting Business Development, (BDF), Netherlands

Rol: Project participant, Partner

Verantwoordelijkheden: Joint lead partner WP5

 

 

 

Dingle Peninsula Tourism Alliance , (DTPA), Ireland

 

 

Rol: Project participant, Partner

Verantwoordelijkheden: Joint lead Partner WP2

 

 

 

The Tourism Space (TTS), Ireland

 

 

Rol: Project participant, Partner

Verantwoordelijkheden: Joint lead Partner WP3

 

 

 

 

Eastsavo Educational Federation, (SVCS), Finland

Rol: Project participant, Partner

Verantwoordelijkheden: Lead Partner WP4

 

Danmar Computers, Poland

 

 

Rol: Project participant, Partner

Verantwoordelijkheden: Joint lead Partner WP5

 

 

 

“Gefinancierd door de Europese Unie. Standpunten en meningen zijn echter alleen die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of de Europese Innovatieraad.

Raad en Uitvoerend Agentschap voor het mkb (EISME). Noch de Europese Unie, noch de subsidie verlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden”

 Project: 101085456 — CE4RT — SMP-COSME-2021-TOURSME

Partners

 • Munster Technological University
 • (MTU)
 • Iceland Tourism Council (ITC)
 • Stichting Business Development
 • (BDF)
 • Dingle Peninsula Tourism Alliance
 • The Tourism Space
 • Eastsavo Educational Federation
 • Danmar Computers