Youngboss

   Start:  01-11-2021

   Einde:  31-03-2022

Programma: Erasmus+

Referentie: 2021-1-NL02-KA210-YOU-000027423

Ondernemerschapskansen voor jongeren (13-17 jaar) met een kansarme achtergrond.

Young Boss is een Europees project tussen twee partners: DOM MLADIH en Kans & Doen. Young Boss helpt de EU om hun strategie voor 2019-2027 te realiseren. Het is het doel van de EU dat jongeren in staat zijn hun eigen lot vorm te geven, hun eigen ontwikkeling en de weg naar onafhankelijkheid te ondersteunen, veerkrachtig te worden en levensvaardigheden te verwerven die hen helpen om te gaan met een veranderende wereld. Werkgelegenheid voor jongeren heeft een grote invloed op dit aspect, maar jongeren zijn twee keer zo vaak werkloos als andere leeftijdsgroepen. Covid-19 heeft de situatie voor jongeren verslechterd, vooral voor jongeren met minder kansen.

Partners

  • DOM MLADIH
  • Kans & Doen