UpGradeSME

Kleine en middelgrote ondernemingen exporteren slechts 13% van alle handelsactiviteiten van de EU. Dit heeft twee oorzaken: voor bedrijven die oververtegenwoordigd zijn in bepaalde landen is het moeilijk om relaties met andere bedrijven te ontwikkelen. Een andere oorzaak is het gebrek aan innovatiekracht. Verder is dit te wijten aan het gebrek aan informatie, culturele kennis en taal- en financieringsvaardigheden. Het doel van UpGradeSME is om via thematische workshops een instrument voor politieke internationalisering te creëren om nieuwe en de ontbrekende kennis te verkrijgen.

Ten slotte zal elke projectpartner zijn internaliseringsbeleidstool verbeteren. Ze zullen ook een reeks onderzoeken naar, bijvoorbeeld: hoe de impact en invloed op de prestaties van de doelgroep te meten, hoe informatie en integratie te delen en hoe aan te passen aan andere politieke instrumenten.