Lean Landing

   Start:  01-11-2015

   Einde:  31-10-2019

Programma: Interegg Europe

Referentie: Soft Landing for SME's in the North Sea Region

Middelgrote en kleine bedrijven zijn belangrijk voor de productiviteit en de economie in de Noordzeegebieden.

Er zijn echter maar weinig bedrijven die hun doelstellingen bereiken.

Het doel van Lean Landing is het ontwikkelen en vinden van een oplossing zodat deze bedrijven hun doelstellingen kunnen bereiken. Hiervoor zal men samenwerken met instellingen die financiële en publieke kennis bezitten en kennis hebben van en bedrijfsontwikkeling. Het uiteindelijke effect is een uitwisseling van kennis tussen allerlei instellingen in de EU.

Lean Landing

   Start:  01.11.2015

   Einde:  31.10.2018

Programma: Interegg Europe

Referentie: Soft Landing for SME's in the North Sea Region

Medium and small businesses are important for productivity and the economy in the North Sea regions.

However, few companies achieve their objectives.

The objective of Lean Landing is to develop and find a solution so that these companies can achieve their objectives. For this, it will cooperate with institutions that have financial and public knowledge and business development.

The impact of the project is an exchange of knowledge with all kinds of institutions across the EU.

Partners

  • Vaeksthus Sjaelland Driv Inkubator Buskerud Fylkekommune Media Evolution City ( MINC Lund Life Science Incubator Business Development Friesland - Inqubator IZET Innovation center RIDO Business Center QU2/Leeds Beckett University North East Business & Innovation Centre Agro Business Park Viborg Kommune Københavns Kommune Slagelse Erhvervscenter Business Lolland-Falster Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv City of Amsterdam
  • COA Open House The Startup Orgy Holstebro Kommune NUpark ErhvervsFORUM Roskilde Oslo International Hub AS Dutchbasecamp B.Amsterdam Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg mbH THINK