IN-QUAL

   Start:  1-11-2018

   Einde:  28-02-2021

Het primaire doel van IN-QUAL is om onderwijsaanbieders die geïnteresseerd zijn in kwaliteitsvraagstukken een reeks instrumenten, methoden en hulpmiddelen te bieden waarmee ze zelf een kwaliteitscultuur binnen hun organisaties kunnen ontwikkelen.

Uiteindelijk wil het project aanbieders van beroepsonderwijs in staat stellen na te denken over hun benaderingen van kwaliteitsborging in vergelijking met de indicatieve EQAVET-descriptoren en de eigen sterke punten voor verdere ontwikkeling te ontdekken.

Het project is gericht op het verbeteren van de kwaliteitsborging in het beroepsonderwijs met name op het gebied van ondernemerschapsonderwijs in het voortgezet beroepsonderwijs.

Om te bereiken dat het project past binnen het Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in deze sector, bevat het specifieke behoeften van het ondernemerschap op formeel en informeel opleidingsniveau evenals die van de trainingstrajecten op de werkplek.