IN-QUAL

   Start:  1-11-2018

   Einde:  28-02-2021

Het project beoogt de uitdaging aan te gaan voor de verbetering van het kwaliteitszorgmechanisme in beroepsonderwijs en -opleiding, met name op het gebied van onderwijs in ondernemerschap bij het voortzetten van beroepsonderwijs en -opleiding. Om te bereiken dat het project voorziet in de toepassing van het Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in deze specifieke sector, neemt het de specifieke behoeften van onderwijs in ondernemerschap over, niet alleen op het niveau van de formele / informele / niet-formele opleiding, maar ook voor trainingstrajecten op de werkplek.

Het primaire doel van IN-QUAL is om onderwijsaanbieders in ondernemerschap die geïnteresseerd zijn in kwaliteitsvraagstukken een reeks instrumenten, methoden en hulpmiddelen voor te stellen waarmee ze zelf een kwaliteitscultuur binnen hun organisaties kunnen ontwikkelen.

Uiteindelijk wil het project aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding in staat stellen na te denken over hun benaderingen van kwaliteitsborging in vergelijking met de indicatieve EQAVET-descriptoren en de sterke punten en gebieden voor verdere ontwikkeling te ontdekken.