Social Challenge

BDF is geselecteerd om één van de 20 knooppunten in Europa te worden van het Social Challenges Innovation Platform. Dit platform is een marktplaats voor sociale innovatie waar overheden, bedrijven, onderwijs hun sociale en maatschappelijke uitdagingen kunnen plaatsen (challenge owners). Sociale innovators en ondernemers uit heel Europa kunnen op dit platform met oplossingen komen (solution providers).

BDF zal in zijn rol als knooppunt (Social Challenge Node) op zoek gaan naar zowel probleemeigenaren als probleemoplossers. Via het platform en met ondersteuning van BDF worden probleemeigenaren verbonden aan oplossers. De regionale uitdagingen die op het platform gepubliceerd worden ontvangen mogelijke oplossingen vanuit heel Europa. Samen met de probleemeigenaar worden de 3 beste oplossingen geselecteerd, die met een bedrag van elk €30.000,- aan de slag mogen om het probleem op te lossen. Sociale en maatschappelijke uitdagingen uit onze regio worden door de beste sociale innovatoren in de EU opgelost. Aan de andere kant biedt BDF starters, ondernemers en andere sociale innovators uit onze regio de kans om met €30.000,- een maatschappelijk propleem elders in Europa op te lossen.

De komende maanden gaat BDF op zoek naar probleemeigenaren in de regio. Bekijk deze korte video om een idee te krijgen van wat socialchallenges.eu precies is. Geïnteresseerd? Neem contact op met Lennard.