SWIRL

   Start:  1-09-2017

   Einde:  31-08-2020

De jeugdwerkloosheid is in de loop van de tijd gedaald maar is nog steeds hoog in de EU. Het is noodzakelijk om een positieve dynamiek te creëren om jongeren te motiveren de mogelijkheden van ondernemend gedrag, werkvaardigheden en proactieve houding te leren. SWIRL (Student Work Experience In Real Life) wil dit bereiken.

Het doel van het project is het ontwikkelen van leermethoden en -inhoud voor studenten die vaardigheden verwerven voor hun werkzame leven. Studenten zullen pedagogische en digitale hulpmiddelen gebruiken om hen te helpen deze vaardigheden te leren.

Het effect is dat SWIRL een persoonlijk informatienetwerk wordt voor jongeren op de werkplek. Dit type netwerk heeft als een initiatief om de inzetbaarheid van studenten te vergroten.