Sustain SMEs

   Start:  01-11-2021

   Einde:  31-10-2022

Programma: Erasmus+

Referentie: KA220-VET-9FA6C247

Omdat duurzaamheid steeds belangrijker wordt in huidige bedrijfsstrategiën, wil SustainSMEs een nieuwe functie introduceren binnen het mkb; een Sustainability Responsible. Dit is iemand in het bedrijf die de duurzaamheid van de organisatie in de gaten houdt. Door middel van research wil SustainSMEs erachter komen wat de kwaliteiten en achtergrond zou moeten zijn van een SR. Daarnaast wil SustainSMEs een audit tool ontwikkelen waarbij de sustainability gemonitord kan worden op diverse vlakken binnen de organisatie.