Sumigre

   Start:  1-09-2017

   Einde:  31-08-2019

Programma: Erasmus +

Referentie: 2017-1-TR01-KA204-045573

 

Sumigre staat voor: Supporting Professional Development of Migrant-Related Educators.

Europa is de bestemming van een ongekend aantal mensen dat door geweld is ontheemd vanwege de conflicten in Syrië en Irak. Grootschalige bevolkingsbewegingen in 2015 hebben veel problemen veroorzaakt en waren soms overweldigend voor de noodhulp in de omringende landen. Een bijkomend probleem is het tekort aan opvoeders/leraren/instructeurs dat goed is voorbereid om getraumatiseerde immigranten te helpen.

De doelstellingen van het project zijn het ondersteunen van de professionele ontwikkeling van opvoeders/leraren/instructeurs gerelateerd aan migranten, het vergroten van de samenwerking tussen de publieke en private sector, het versterken van meer Niet-gouvernementele Organisaties (Ngo’s) om acties te initiëren gericht op het bedenken van oplossingen en het vergroten van het publieke bewustzijn over de moeilijke situatie van immigranten.

Het materiaal bestaat uit: lokale workshops, zeven multiplier-evenementen, gedrukt materiaal zoals brochures en posters, de website, driemaandelijkse digitale nieuwsbrieven, deelname aan televisie-interviews en regionale en nationale persberichten. De effectieve verspreiding zal door middel van deelname van geïnteresseerde partijen gebeuren en zal de mogelijkheden van integratie in de agenda en het programma van de geïnteresseerde partijen vergroten.