EVERYDAY CREATIVITY (afgerond)

   Start:  1-12-2017

   Einde:  30-11-2019

De behoefte aan creativiteit en innovatie (vaak gebruikt als synoniemen) is groot in de samenleving (en impliciet in het onderwijs) op mondiaal en op Europees niveau.

Everyday Creativity heeft als doel de inzet van creativiteit en innovatie in de dagelijkse schoolpraktijken in vier Europese landen (Hongarije, Italië, Nederland en Roemenië) te vergroten door ondersteuning en training te bieden aan leraren om de betrokkenheid te vergroten bij de ontwikkeling van creatieve vaardigheden.

Everyday Creativity promoot creatieve praktijken op scholen, herkent en bevordert de acceptatie van methoden en maatregelen voor creativiteitsbevordering, legt nadruk op de creatieve omgeving in de school/klas. Ook wordt aan leerkrachten en studenten de kans geboden om hun eigen creativiteit te ontwikkelen.